Περισσότερο ανιχνεύσιμες οι μεταφορές Bitcoin στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Ορισμένες προτεινόμενες αλλαγές στη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναμένεται να εξαναγκάσουν όσες εταιρείες κάνουν συναλλαγές με το Bitcoin ή άλλα περιουσιακά κρυπτο-στοιχεία να συλλέγουν δεδομένα για τον παραλήπτη ή τον αποστολέα. Οι προτάσεις αναμένεται να καταστήσουν τα κρυπτο-στοιχείο περισσότερο «ανιχνεύσιμα» σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα αποτρέψουν ενδεχομένως το ξέπλυμα χρήματος -τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες […]

Read More